Animated Image
LOGO_ARWITO_1000px

ARWITO Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice

ARWITO Sp. z o.o. jest właścicielem marki rynkowej

LOGO_UVCell_W500px

oraz oficjalnym dystrybutorem produktów marki

KRS 0000874467 Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP PL9542821643
REGON 387767115
Kapitał zakładowy zadeklarowany i opłacony – 5.000,00 zł
Nr konta: 58 1020 2498 0000 8502 0714 5222 Bank PKO BP SA
www.arwito.pl • biuro@arwito.pl

Formularz Kontaktowy