Zadbaj o stan i skuteczność swoich urządzeń

Akcesoria i części zamienne

W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania i funkcjonowania urządzeń oraz systemów wyposażonych w promienniki UVC zadbaliśmy o stałą dostępność części zamiennych oraz akcesoriów.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sip/domains/uvcell.pl/public_html/wp-content/themes/artex/template-parts/single-portfolio/single-portfolio-1.php on line 37

Tutaj znajdziesz dla siebie wszystko, co może być konieczne do prawidłowego działania i wykorzystywania Twoich urządzeń UVC. Od prostych modułów do monitorowania pracy, po kompleksowe rozwiązania systemowe. Ponadto różnego typu czujniki, środki ochrony osobistej, mierniki promieniowania UVC z rejestratorem danych.

Dedykowana odzież ochronna

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem we wszystkim co robimy. W skład wybranych modeli urządzeń wchodzi niezbędny sprzęt ochronny oraz narzędzia do łatwej konserwacji.

Z przyjemnością dostarczymy Ci również cały szereg innych rozwiązań, które pozwolą na bieżącą diagnostykę i monitorowanie funkcjonowania Twoich urządzeń UVC.

Zapoznaj się z pozostałą ofertą Akcesoriów i części zamiennych!

Moduł monitorowania UVpro CU-1

Moduły monitorujące UVpro CU-1 są najprostszym i najtańszym rozwiązaniem do sterowania funkcjami urządzeń do dezynfekcji UVpro. Moduł jest fabrycznie konfigurowany do konkretnej instalacji i aplikacji (liczba i pojemność modułów, które mają być monitorowane). Na bieżąco kontrolowany jest prąd roboczy odbiorników, a jeśli jego wartość spadnie poniżej wartości progowej, wyzwolony zostanie alarm poprzez zajęty sygnał wyjściowy (DC lub AC) oraz sygnalizację czerwoną diodą LED na module.

CECHY SZCZEGÓLNE PRODUKTU

 • sterowanie funkcjami stateczników UVpro

   

 • wyjście AC i DC, sygnalizacja LED

   

 • prosty montaż na szynie DIN

Moduł monitorowania UVpro UVC Line

Moduł UVpro UVC Line jest bardzo elastycznym rozwiązaniem, łączącym w sobie wiele funkcjonalności, pozwalającym na bieżące monitorowanie do 8 jednostek UVC jednocześnie. Oprócz kontroli poboru mocy każdego z 8 kanałów, rejestrowane są również godziny pracy i procesy zapłonu promienników. Moduł przypomina o zbliżającej się dacie wymiany promienników UVC, sygnalizuje wszelkie awarie oraz błędy układu, a opcjonalny czujnik zasilania UVC można zintegrować z systemem za pośrednictwem magistrali RS. Połączenie ze sterownikiem PLC w celu synchronizacji z automatyką obiektową odbywa się za pomocą styku bezpotencjałowego lub za pośrednictwem systemu magistrali. Moduł monitorowania UVpro UVC Line można zakupić jako pojedynczy moduł do montażu na szynie DIN lub jako w pełni zmontowany i okablowany układ w skrzynce sterowniczej, wykonanej ze stali nierdzewnej.

CECHY SZCZEGÓLNE PRODUKTU

 • dynamiczne monitorowanie systemów do dezynfekcji UVC
 • jednoczesne monitorowanie do 8 jednostek UVC
 • liczniki godzin pracy dla 8 kanałów wraz z alarmem przed zbliżającą się koniecznością wymiany promienników UVC
 • magistrala RS 485, styk bezpotencjałowy
 • możliwość opcjonalnego podłączenia czujników zasilania
 • opcjonalnie jako w pełni zmontowany i okablowany układ w skrzynce sterowniczej
 • elastyczność zastosowania i połączeń
 • funkcja kasowania dostępna dla kilku kanałów jednocześnie
 • sygnalizacja błędów i usterek

Test ekspozycji na promieniowanie UVC UVpro Dosimeter

Test ekspozycji na promieniowanie UVC UVpro Dosimeter ma za zadanie wskazywać, kiedy dana powierzchnia lub obszar został wystawiony na określoną ilość promieniowania UVC. Testy tego typu zapewniają bardzo prostą, ekonomiczną i regularną kontrolę instalacji do dezynfekcji UVC. Dzięki prostocie wykorzystania i wysokiej wiarygodności, testy te bardzo często znajdują zastosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych oraz w przemyśle spożywczym. Skomplikowane badania laboratoryjne można ograniczyć do minimum, ponieważ dawkę promieniowania wymaganą dla danej aplikacji można zweryfikować za pomocą koloru dozymetru.

 

Technologia dozymetrów UVpro polega na zastosowaniu i nałożeniu na papier powłoki fotochromatycznej o średnicy 2,5 cm, która poddana promieniowaniu UVC o określonej długości fali odbarwia się. Za pomocą załączonego wzornika ze skalą kolorów można dokładnie określić dawki dezynfekcji w zakresie od 0 do 100 mj/cm² z gradacją co 25 jednostek.

Miernik mocy i efektywności promieniowania UVC UVpro Lampchecker

Działanie lamp bakteriobójczych niskiego ciśnienia UVC zależy zdecydowanie od kilku czynników mających wpływ na ich skuteczność i efektywność. Należą do nich między innymi: temperatura otoczenia, zastosowanie odpowiedniego statecznika, zabezpieczenie promienników przed odłamkami mechanicznymi poprzez zastosowanie odpowiednich osłon, rodzaj i stan odbłyśnika itp. Dzięki zastosowaniu miernika mocy i efektywności promieniowania UVC UVpro Lampchecker po raz pierwszy możliwe jest określenie wydajności lamp pracujących w różnych środowiskach poprzez wykonywanie okresowych pomiarów kontrolnych. Wartość odniesienia (100%), na której oparte są wykonywane pomiary, obliczana jest poprzez uśrednioną wartość z trzech uczących się pomiarów. Należy umiejscowić czujnik w dedykowanym uchwycie, następnie umieścić go na promienniku i przesunąć ruchem jednostajnym wzdłuż tego promiennika. Dedykowany uchwyt, o którym mowa, jest przeznaczony do różnych średnic promienników UVpro i zapewnia stałą, włąściwą odległość od promiennika w trakcie pomiaru. Moc promieniowania (w %) oraz informacje na temat ewentualnej konieczności wymiany lamp można odczytać bezpośrednio na wyświetlaczu miernika.

CECHY SZCZEGÓLNE PRODUKTU

 • bezpieczny, niezawodny i łatwy sposób na określenie wydajności lampy UVC
 • do użytku z lampami bakteriobójczymi niskiego ciśnienia UVC
 • możliwość podłączenia czujnika do wszystkich urządzeń z systemem Android za pośrednictwem portu mini USB
 • zestaw zawiera urządzenie z systemem Android, dedykowany uchwyt do lamp UVpro oraz certyfikat kalibracji
 • długość kabla czujnika wynosi 180 cm

Radiometr UVpro

Radiometr UVpro służy do pomiaru lamp niskiego ciśnienia UVC, pozwala na dokonanie pomiaru dawki [J/cm2] w jednostce czasu, jak również natężenia promieniowania [W/cm2]. Zestaw zawiera skalibrowany czujnik UVC oraz smartfon z systemem Android. Zakres pomiarowy urządzenia wynosi od 0.01 mW/cm² do 155mW/cm², natomiast zakres widmowy UV wynosi od 230-280 nm.

Urządzenie może być używane wyłącznie do pomiarów w lampach niskiego ciśnienia UVC!!!

Nie należy stosować miernika do pomiaru nieznanych źródeł promieniowania!!!

CECHY SZCZEGÓLNE PRODUKTU

 • bezpieczne i łatwe wykrywanie promieniowania UVC
 • zestaw zawiera urządzenie z systemem Android oraz certyfikat kalibracji
 • możliwość podłączenia czujnika do wszystkich urządzeń z systemem Android za pośrednictwem portu mini USB
 • w zakresie dostawy wygodny futerał
 • długość kabla czujnika wynosi 180 cm

Miernik poziomu emisji promieniowania UVC UVpro Safe

UVpro Safe jest urządzeniem pomiarowym służącym do określania potencjalnego obciążenia UVC w miejscu pracy. W oparciu o dyrektywę 2006/25/WE, UVpro Safe dokonuje pomiaru dominującego i biologicznie ważonego natężenia promieniowania UVC w zakresie długości 254 nm, a także określa maksymalny dopuszczalny czas ekspozycji skóry i oczu. Bezpieczny, maksymalny czas pobytu w takiej lokalizacji można odczytać bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia, a wyświetlana wartość opiera się na założeniu, iż mierzone promieniowanie UVC jest stałe przez cały czas trwania pobytu.

Urządzenie może być używane wyłącznie do pomiarów w lampach niskiego ciśnienia UVC!!!

Nie należy stosować miernika do pomiaru nieznanych źródeł promieniowania!!!

CECHY SZCZEGÓLNE PRODUKTU

 • bezpieczna i prosta ocena ryzyka związanego z emitowanym promieniowaniem UVC
 • zestaw zawiera urządzenie z systemem Android oraz certyfikat kalibracji
 • wskazanie maksymalnego czasu ekspozycji oznaczone odpowiednim kolorem
 • w przypadku niebezpieczeństwa pojawia się alarm wibracyjny
 • zakres wskazania czasu ekspozycji od 1 minuty do 24 godzin
 • pozwala na wykrywanie błędów w elementach ochrony osobistej oraz innych stosowanych zabezpieczeń
 • możliwość podłączenia czujnika do wszystkich urządzeń z systemem Android za pośrednictwem portu mini USB
 • łatwa obsługa i stosowanie
 • długość kabla czujnika wynosi 180 cm

Promienniki UVC marki UVpro

Promienniki UVpro, zwane również emiterami lub lampami bakteriobójczymi UVC, są produktem własnym firmy ORCA GmbH. Są one projektowane, a następnie produkowane w oparciu o założenia dotyczące konkretnego zastosowania i aplikacji. Klasyfikacja promienników dokonywana jest w odniesieniu do ilości gniazd lampy (2-stykowe lub 4-stykowe), długości lampy (100 mm do 1000 mm), specyfikacji szkła (bezozonowe lub produkujące ozon) oraz struktury szkła promiennika (jednościenne dla pomieszczeń suchych, dwuścienne przeznaczonych do zanurzenia oraz dwuścienne termiczne przeznaczone do pracy w niskich temperaturach). Każdy promiennik UVC posiada swoją charakterystykę temperatury i krzywej mocy, a także stopień ochrony IP. Wszystkie lampy zaprojektowane są na minimalny czas pracy wynoszący 12 000 godzin (<75% pierwotnej pojemności nominalnej), dzięki czemu mogą pracować przez okres 2 lat w trybie ciągłym w przypadku większości aplikacji.

Jako części zamienne i eksploatacyjne dostępne są nie tylko promienniki z aktualnej oferty urządzeń, ale także dla wszystkich produktów sprzedawanych przez nas w ciągu ostatnich 12 lat. Oferujemy i utrzymujemy również kilka wzorów specjalnych promienników UVC, aby każdy Klient, który nabył nasze rozwiązania specjalne urządzeń lub posiada urządzenia starszej generacji, mógł je z powodzeniem eksploatować.

CECHY SZCZEGÓLNE PRODUKTU

 • długość lampy 100 mm do 1000 mm
 • lampy 2-stykowe lub 4-stykowe
 • promienniki bezozonowe lub produkujące ozon
 • wszystkie promienniki z teflonową powłoką chroniącą przed uszkodzeniem zgodne z HACCP i IFS